Πέμπτη, 22 Μαΐου 2008

Χοροί της Θράκης


χορός: Μπαϊντούσκα


χορός: Στις τρεις


χορός: Ζωναράδικος


χορός: Σφαρλής


χορός: Σουφλιουτούδα


χορός: Τσέστος


χορός: Ξέσυρτος


Χορός: Μαντηλάτος


Χορός: Ζωναράδικος


Χορός: Πως το τρίβουν το πιπέρι


Χορός: Στις τρεις ή Τρία


Χορός: Σφαρλής


Χορός: Συγκαθιστός


Χορός: Σουφλιουτούδα


Χορός: Τσέστος