Πέμπτη, 22 Μαΐου 2008

Χοροί της Θράκης

χορός: Μπαϊντούσκα

χορός: Στις τρεις

χορός: Ζωναράδικος

χορός: Σφαρλής


χορός: Σουφλιουτούδα

χορός: Τσέστος

χορός: Ξέσυρτος

Χορός: Μαντηλάτος

Χορός: Ζωναράδικος

Χορός: Πως το τρίβουν το πιπέρι

Χορός: Στις τρεις ή Τρία

Χορός: Σφαρλής

Χορός: Συγκαθιστός

Χορός: Σουφλιουτούδα

Χορός: Τσέστος