ΤΜΗΜΑΤΑ

Λειτουργούν τρία (3) χορευτικά τμήματα εκμάθησης παραδοσιακών χορών από όλη την Ελλάδα (Μακεδονία, Πόντο, Θράκη, Ανατολική Θράκη, Ανατολική Ρωμυλία, Μικρά Ασία, Θεσσαλία, Ήπειρο,Στερεά Ελλάδα, Νησιά).
Των παιδιών Δημοτικού σχολείου και του Γυμνασίου (αρχική εκμάθηση)
Των παιδιών του Γυμνασίου και Λυκείου σε προχωρημένο στάδιο με πολλές
συμμετοχές σε παραστάσεις και φεστιβάλ εντός και εκτός Νομού.